Pirkimo sąlygos ir garantijos

 • 1. Bendrosios nuostatos.
 • 1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
 • 1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 • 1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
 • 1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • 1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; 1.3.3. juridiniai asmenys;
 • 1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
 • 1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
 • 1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
 • 1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.
 • 2. Asmens duomenų apsauga.
 • 2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
 • 2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
 • 2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
 • 2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes
 • 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
 • 2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • 2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 • 2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
 • 3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
 • 3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
 • 3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
 • 3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
 • 3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
 • 3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 • 3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 • 3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
 • 4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
 • 4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • 4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • 4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
 • 4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
 • 5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
 • 5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
 • 5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
 • 5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, kainos nurodomos su PVM.
 • 5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema www.vestuviniaiziedai.lt internetinėje svetainėje internetiniai mokėjimai vykdomi per „Paysera“ bankinę sistemą, kuria galima atsiskaityti pasirinkus norimą banką. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvoje veikiančių bankų, bendradarbiaujančių su „Paysera“ elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui bei "Paysera", kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės ir "Paysera" sistemoje.
 • 5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
 • 5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 • 6. Prekių pristatymas.
 • 6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Jei prekės gražinamos dėl pirkėjo klaidingai nurodyto adreso, prekės iš naujo siunčiamos tik pirkėjui apmokėjus siuntimą bei patikslinus pristatymo adresą.
 • 6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • 6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
 • 6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 • 6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 • 6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
 • 6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
 • 7. Prekių kokybės, garantijos.
 • 7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Išsamesnė informacija apie prekes, klientas gali gauti kreipdamasis nurodytu telefonu arba el.paštu į info@vestuviniaiziedai.lt
 • 7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Kiekvienas juvelyrinis dirbinys yra gaminamas, todėl jų išvaizda, akmenų išdėliojimas gali skirtis priklausomai nuo žiedo dydžio.
 • 7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
 • 7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
 • 8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
 • 8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis. Pirkėjas - fizinis asmuo (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą. Po juvelyrinių dirbinių grąžinimo pardavėjas pasilieka teisę gaminio atitikimą patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmuose, tokiu atveju pinigų grąžinimas už prekę gali trukti iki 30 dienų. Negrąžinami juvelyriniai dirbiniai, kurių dydis ar bet kokios kitos savybės pakeičiamos (trumpinama grandinėlė, mažinamas/didinamas dydis, keičiamas atspalvis ir pan.). Taip pat negrąžinamos prekės, kurių ženklinimas nuimamas, taip pat jei matosi dėvėjimo žymių (etiketės ar kitas ženklinimas turi būti nenuimti). Prekių gąrantijos suteikiamos pagal LR Civilinio kodekso galiojančias nuostatas, garantijų reikalavimai įtvirtinti CK 6.36str. komplektuojamų detalių garantijos terminas pagal įtvirtintą Civilinio kodekso straipsnį CK 6.335 str. 5
 • 8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) arba darbo dienų (arba 30 kalendorinių dienų, kol svetainėje galioja 30 dienų grąžinimo garantija) nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį arba informuodamas, koks asmuo atliko užsakymą.
 • 8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
 • 8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje; 8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; 8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos psauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • 8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
 • 8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. 8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 • 8.4. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
 • 8.5. Pirkėjas siųsdamas prekę ją paženklina pagal visus LR galiojančius ženklinimo reikalavimus skirtus juvelyrikai, pirkėjas įsipareigoja grąžinti prekes su pilna komplektacija ( aukso praba bei briliantų karatai patikrinami kiekvienai grąžintai prekei). Vestuviniaižiedai.lt pasilieka teisę vartotojų grąžintas prekes kurios buvo įsigytos www.vestuviniaiziedai.lt, patikrinti Lietuvos prabavimo rūmuose, kad būtų įsitikinta, ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo išsiųsta. Tai ypač galioja perkant prekes su briliantais. Tik gavus analizės rezultatus Vestuviniaiziedai.lt grąžins pinigus. Tai gali užtrukti iki 30 kalendorinių dienų. Patikrinti grąžintus dirbinius Lietuvos prabavimo rūmuose yra pardavėjo teisė, o ne prievolė.
 • 8.6. Grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Dėl grąžinimo suderinimo prašome kreiptis info@vestuviniaiziedai.lt. Prekės keitimo atveju už grąžinimo bei siuntimo išlaidas apmoka pardavėjas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą. 
 • 8.7. Prekės su individualiu išgraviruotu tekstu keičiamos/grąžinamos, tik esant brokui.
 • 9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
 • 9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • 9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
 • 9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
 • 9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • 9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 • 9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
 • 10. Rinkodara ir informacija.
 • 10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas. El.parduotuvėje ir fizinėse akcijos bei kainos gali skirtis.
 • 10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
 • 10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 • 10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
 • 10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
 • 11. Baigiamosios nuostatos.
 • 11.1. Prekių kainos, pirkimo, pristatymo bei kitos su pirkimu susijusios sąlygos fizinėje parduotuvėse ir internetinėje parduotuvėje www.vestuviniaiziedai.lt gali skirtis.
 • Nemokama žiedų dydžio keitimo garantija galioja 30 dienų po pirkimo.
 • 11.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 • 11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Prekių grąžinimo adresas siunčiant kurjeriu:

Vaiva Vaidžiulienė

info@tviski.lt

+37067023569

Žemaitės 62-3, Šiauliai. LT-78306

 

Prekių grąžinimo adresas siunčiant paštomatu:

 

OMNIVA

Vaiva Vaidžiulienė

info@tviski.lt

+37067023569

Šiaulių IKI Gegužių paštomatas (Gegužių g. 21, Šiauliai)

DPD paštomatas

Vaiva Vaidžiulienė

+370 67023569

info@tviski.lt

 

DPD siuntų terminalas PC ARENA

Gegužių g. 30

 

Autorinės teisės saugomos © vestuviniaiziedai.lt